Trinity Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze

Kas pie mums notiek?

 • Dievkalpojumi 10:00 no rīta latviešu valodā ar uzrunu bērniem
 • Bībeles stundas angļu valodā
 • Samariešu aprūpes un Talcinieki Latvijai palīdzības grupa
 • Dūriens uz dūriena "quilting" šūšanas grupa
 • Ne vairs vienas sadraudzības/atbalsta grupas
 • Pulkveža Kalpaka Latviešu Skola svētdienās ar ticības mācības stundām
 • Vēlaties vairāku informācīju?

Please join us! Our activities include:

 • Church services in Latvian and in English every third Sunday
 • Bible camp in English
 • Good Samaritan visiting care and mission groups
 • Stitch Upon Stitch quilting group
 • Women's friendship/support group
 • Children's Latvian school on Sundays with Bible studies
 • Contact us for more information